Tôi cần bán gấp sim Vinaphone thần tài tại Hải Phòng

Mua sim than tai tai Hai phong (bạn hãy click để xem danh sách mới nhất)
0127905.7979 …..giá….. 670000
098136.3939 …..giá….. 9450000
0164816.3939 …..giá….. 830000
0126296.3939 …..giá….. 1500000
0129220.7979 …..giá….. 1000000
092608.3939 …..giá….. 1650000
0126516.7979 …..giá….. 600000
0167941.7979 …..giá….. 1500000
0127858.7979 …..giá….. 2000000
0126501.7979 …..giá….. 1500000
098423.3979 …..giá….. 4940000
0123222.3979 …..giá….. 2500000
091903.3979 …..giá….. 8550000
0121374.3939 …..giá….. 1200000
0121206.3939 …..giá….. 1200000
098985.3979 …..giá….. 8740000
0169215.7979 …..giá….. 2000000
0167508.7979 …..giá….. 2000000
094504.7939 …..giá….. 1150000
094522.3939 …..giá….. 7120000
092610.3939 …..giá….. 1650000
093687.3979 …..giá….. 5220000
0120301.7979 …..giá….. 600000
0126443.3939 …..giá….. 1200000
0125948.3979 …..giá….. 540000
0126559.3939 …..giá….. 1200000
0127905.7979 …..giá….. 670000
098136.3939 …..giá….. 9450000
0164816.3939 …..giá….. 830000
0126296.3939 …..giá….. 1500000
0129220.7979 …..giá….. 1000000
092608.3939 …..giá….. 1650000
0126516.7979 …..giá….. 600000
0167941.7979 …..giá….. 1500000
0127858.7979 …..giá….. 2000000
0126501.7979 …..giá….. 1500000
098423.3979 …..giá….. 4940000
0123222.3979 …..giá….. 2500000
091903.3979 …..giá….. 8550000
0121374.3939 …..giá….. 1200000
0121206.3939 …..giá….. 1200000
098985.3979 …..giá….. 8740000
0169215.7979 …..giá….. 2000000
0167508.7979 …..giá….. 2000000
094504.7939 …..giá….. 1150000
094522.3939 …..giá….. 7120000
092610.3939 …..giá….. 1650000
093687.3979 …..giá….. 5220000
0120301.7979 …..giá….. 600000
0126443.3939 …..giá….. 1200000
0125948.3979 …..giá….. 540000
0126559.3939 …..giá….. 1200000
Bán tại blogspot của tôi :
http://pp.simtuquy09.com/
ĐT: 0439.97.98.99 - 0912855663 - thanh xuan ...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét